Trailcenter i Skanderborg

Projektet kort fortalt

Skanderborg får i 2024, et fantastisk bynært Trailcenter på kanten af Anebjerg Skov. 


Trailcentret bygges på et åbent område på bagsiden af Skanderborg Fælled beliggende mellem rådhuset, de eksisterende idrætsfaciliteter og Anebjerg Skov.


Trailcentret bliver dermed en trædesten mellem idrætsanlæg og skoven, og kan i princippet anvendes som støttepunkt for alle, der vil være idrætsaktive både i skoven og på de eksisterende mere klassiske idrætsfaciliteter.


Anebjerg Skov er en relativ nyplantet Skov ejet af Naturstyrelsen beliggende ved både Rådhus, Idrætsanlæg og boligområder. 


Visionen med at etablere trailcentret på netop denne lokalitet er bl.a. samtænke og skabe synergier mellem traditionelle idrætsgrene og outdooridræt således at de kan få glæde af hinandens faciliteter og inspirere hinanden til nye træningsmetoder. 


Trailcentrets bynære beliggenhed vil også bringe outdooridrætten helt tæt på byboerne. Yderligere skal trailcentret være en katalysator for udvikling af hele området dvs. skov såvel som idrætscenteret.