Om Skanderborg Mountainbike

Mission & formål

Skanderborg Mountainbike tilbyder og udvikler attraktive mountainbike-aktiviteter på forskellige niveauer til børn, unge og voksne motionister i Skanderborg. 


Den enkeltes udvikling, det sociale fællesskab og frivilligheden er helt centrale elementer i Skanderborg Mountainbike.
Vision

At udvikle Mountainbike-færdigheder

At fremme sundhed gennem Mountainbike

At være aktive sammen

At mærke glæden ved Mountainbike

Målsætninger

Gode Mountainbike oplevelser

Et mangfoldigt og inkluderende fællesskab

Bedre Mountainbike-faciliteter

Differentieret træning

Mulighed for engagement, medbestemmelse, indflydelse


Vores Fire kerneværdier

Færdigheder

Fællesskab

Faciliteter

Frivillighed

Skanderborg Mountainbike støtter:


DGI og DIF's kampagne med "Bevæg dig for livet", der gør det lettere for danskerne at finde en idrætsforening i deres lokalområde."

Skanderborg Mountainbike er også optaget af FN's verdensmål nr. 3, der handler om Sundhed og Trivsel.  

MÅL 3: "SUNDHED OG TRIVSEL SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER"